Migawki

Zmysły królików

Opisując zmysły królików zdałem sobie sprawę z ważności tego zagadnienia. Często nie zdajemy sobie sprawy z odczuć jakie mają nasi podopieczni. Okazuje się jednak, że nasze zwierzątka odbierają więcej bodźców nim sobie wyobrażamy. Do najważniejszych zmysłów królików należą; smak, czucie, wzrok, słuch i węch.
- zmysł smaku króliki mają lepiej rozwinięty niż wiele innych zwierząt. Na pewno rozróżniają smak słodki, gorzki, słony i kwaśny. Wpływa to na fakt, że są karmy, które lepiej im smakują a inne mniej chętnie zjadają. Tolerancyjne są na smak gorzki,a najchętniej zjadają karmy słodkie i słone (zwłaszcza samice),
- bardzo dobrze rozwinięty mają zmysł czucia. Włosy czuciowe (wibrysy) umieszczone po bokach pyszczka i nosa pozwalają im orientować się w ciemnościach i wyczuwać otwartą przestrzeń lub przeszkody w ich otoczeniu,
- ze względu na mnogość naturalnych wrogów na wolności natura wyposażyła króliki w duże oczy umieszczone w bokach głowy co zapewnia im szerokie pole widzenia. Rozróżnianie barw przez te zwierzęta nie jest do końca zbadane, jednak z doświadczeń wynika iż rozpoznają barwę zieloną i czerwoną.
- zmysł słuchu jest szczególnie ciekawy. Króliki ze stojącymi uszami mogą obracać nimi we wszystkie strony, niezależnie jedno od drugiego lub razem. Mają świetny słuch, chociaż zwierzęta z uszami obwisłymi (barany) nieco gorszy.
- węch służy królikom w szczególności do identyfikowania oznakowanego przez siebie terenu substancją niewyczuwalną przez ludzi. Dotyczy to przede wszystkim samców, gdyż samice znakują teren mnie intensywnie. Nozdrza mają ruchome a nos wyposażony w około 100mln komórek węchowych.


Króliki są inteligentnymi zwierzątkami. Potrafią przyswoić sobie swoje imię. Wymaga to jednak cierpliwości i zaufania do opiekuna. W obcowaniu z nami, gdy są dobrze traktowane i przyzwyczajone do nas wspaniale rozpoznają słuchowo i wzrokowo oraz wyczuwają osoby opiekujące się nimi. Z powyższych względów między innymi wynika, że zwierzęta nie lubią odwiedzin osób trzecich.

 
powered_by.png, 1 kB

Start
Regulamin
Redaktor: Stefan   
15.09.2016.

Regulamin

Ogólnopolskiej Wystawy Królików Rasowych – Lublin 2016.

 

Organizator: Stowarzyszenie Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych.

 

Kontakt: Stefan Jaślikowski, tel: 517 899 518, email: sjaslikowski@wp.pl

                Tomasz Latos, tel: 667 292 392

.               Tomasz Pękala, tel: 502 266 732

 

Termin i miejsce wystawy: 18-20 listopad 2016 r. kompleks handlowy OUTLET Center, Lublin

                                               ul. Mełgiewska 16D.

 

Program wystawy: - przyjmowanie zwierząt- 17.11.2016 od godz. 18.00-21.00,

                                                                         - 18.11.2016 od godz.   6.00- 9.00.

                                 - ocena sędziowska          - 18.11.2016 od godz. 9.30

                                 - zwiedzanie wystawy (sobota) – 19.11.2016 od godz. 9.00 – 18.00,

                                                                 (niedziela) -  20.11.2016 od godz. 8.00 -  16.00

                                 - wręczanie nagród  (niedziela) -  20.11.2016 o godz. 12.00

                                 - wydawanie zwierząt                - 20.11.2016 od godz. 15.00

 

Warunki uczestnictwa:

 

W wystawie uczestniczyć mogą wszyscy hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniach (Związkach), działających w oparciu o obowiązujące przepisy..

Zgłoszenia o wzięciu udziału w wystawie należy dokonać w terminie do dn. 13.11.2016 r., na standardowym druku zgłoszeniowym, na adres: Stefan Jaślikowski, ul. Rynek 28, 24-350 Chodel lub email: sjaslikowski@wp.pl .

 

Opłaty dla wystawców:

                                               - wpisowe –             40,- zł

                                               - opłata za królika – 5,- zł.   

                                   - wydanie królika w I dniu wystawy – 15,- zł,

                                   - wydanie królika w II dniu wystawy przed godz.12.00 – 10,-zł.

W ramach opłaty wpisowej każdy hodowca otrzymuje katalog i identyfikator.

Wpłaty wpisowego i za „oczko” należy dokonać do dnia 13.11.2016 r na rachunek Stowarzyszenia- Organizatora: SHKRiPO, BS Niemce, 46 8702 0001 0007 6164 2000 0020.

 

Postanowienia ogólne.

 

Króliki biorące udział w wystawie muszą być zdrowe i zaszczepione przeciwko pomorowi oraz myksomatozie.

Osobniki, u których zostaną stwierdzone zewnętrzne objawy chorobowe zostaną usunięte z wystawy.

W wystawie prezentowane będą króliki młode (rasy duże i średnie – 5-7m-cy, rasy małe i karzełki – 4,5m-cy),

oraz dorosłe (rasy duże i średnie- 8m-cy i powyżej, rasy małe i karzełki- 6m-cy i powyżej).

Króliki wystawiane będą w kolekcjach K4 oraz pojedynczo.

Kolekcja musi się składać z przedstawicieli obu płci ( w dowolnym zestawieniu), w jednej rasie i odmianie barwnej.

W kolekcji nie wolno mieszać królików młodych z dorosłymi. Wszystkie króliki muszą pochodzić z hodowli wystawcy.

Króliki zgłoszone w kolekcjach biorą również udział w konkursie indywidualnym.

Ocenę królików przeprowadzą sędziowie z uprawnieniami, w oparciu o obowiązujący „ Wzorzec królików rasowych” wydany przez PZHGRiDI.

Ocenę sędziowie wpisują wraz z opisem na karcie oceny królika, potwierdzają podpisem i pieczątką imienną. Jest ona ostateczna i nie może być zmieniona.

Króliki z tatuażem niemożliwym do odczytania nie podlegają ocenie.

Obecność hodowców w czasie oceny jest dozwolona. Nie może jednak w żaden sposób zakłócać pracy sędziów.

 

 

                                     

 

Nagrody i tytuły.

Konkurs przeprowadzony będzie wśród królików dorosłych i młodych.

Nagrody i tytuły przyznane zostaną kolekcjom królików dorosłych, a indywidualnie królikom dorosłym i młodym.

Mistrzowska K4 – kolekcja, która otrzymała minimum 380 pkt.

Wyróżniona K4 – kolekcja, w której wszystkie króliki otrzymały ocenę min. bardzo dobrą.

 

Champion wystawy – królik z najwyższą oceną min 96,0 pkt. W przypadku dwóch lub więcej ocen jednakowych Komisja Sędziowska wskaże zwycięzcę.

Champion w rasie – królik z oceną 96,0 pkt i więcej w rasie i odmianie barwnej.

Najlepszy samiec wystawy – najwyżej oceniony samiec.

Najlepsza samica wystawy – najwyżej oceniona samica.

Zwycięzca w rasie – królik z oceną 95,0 i powyżej, w rasie lub odmianie barwnej, w której nie przyznano tytułu Championa.

Wyróżniony w rasie – króliki z oceną bardzo dobrą. Ilość przyznanych wyróżnień zostanie ustalona przez Organizatora, w porozumieniu z Komisją Sędziowską w zależności od stawek w rasach i odmianach barwnych.

Wyróżniony młody w rasie – króliki młode z oceną bardzo dobrą. Ilość wyróżnień jak wyżej.

 

Postanowienia końcowe.

                                  

1. Organizator przejmuje odpowiedzialność za zwierzę od chwili umieszczenia ich w klatkach wystawowych.

    Za zwierzęta utracone z winy Organizatora, zostanie wypłacone odszkodowanie w wysokości do 100,-                        złotych. Zasadność i wysokość odszkodowania zostanie ustalona przez powołaną przez Organizatora, Komisję w obecności właściciela królika.

    Organizator nie pokrywa strat powstałych w wyniku niezawinionych zdarzeń losowych.

2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania królików z klatek, bez obecności przedstawiciela Organizatora.

3. Wystawca obowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania regulaminu wystawy.

4. Jęczmień i wodę dla królików zapewnia Organizator. W wypadku specjalnej karmy stosowanej w żywieniu królików, wystawca dowozi ją w swoim zakresie.

    Karmidła i poidła zabezpiecza wystawca.

5. Zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie wystawy.

6. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W czasie trwania wystawy należy stosować się do zaleceń Organizatora.

 

Komitet Organizacyjny.

 
Wystawa Lublin 2016
Redaktor: Stefan   
04.02.2016.

            Z radością informujemy i ogłaszamy, iż Stowarzyszenie nasze powraca do organizacji wystaw.

W dniach 18-20.11.2016 w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 16D w kompleksie OUTLET organizujemy wystawę królików rasowych, drobiu rasowego oraz kanarków i ptaków egzotycznych.

Wystawa organizowana jest we współpracy: Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych; Urzędowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i DI; Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych.

Pierwszoplanowym współorganizatorem w kwestiach technicznych jest Outlet Center.

            Ogłoszenie powyższe publikujemy z zapasem czasowym, w celu umożliwienia hodowcom zaplanowania miotów i lęgów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców zrzeszonych w oficjalnie działających stowarzyszeniach i związkach.

Informacje typu regulamin, obsada sędziowska i inne będziemy zamieszczali w stosownym czasie.

 
Lubisan
Redaktor: Stefan   
01.03.2015.

Lubisan

 

            Lubisan jest bardzo dobrym środkiem dezynfekcyjnym do zastosowania w hodowlach królików rasowych. Skutecznie eliminuje ogniska chorobotwórcze w środowisku hodowlanym.

Zastosowanie Lubisanu szczególnie sprawdza się w dezynfekcji klatek (zwłaszcza na „głębokiej ściółce”), transportówek i klatek wystawowych, pomieszczeń gospodarskich.Wpływa na redukcję zapachu w klatkach, zmniejsza wilgotność.Podstawową, praktyczną zaletą tego środka jest możliwość używania Lubisanu w obecności zwierząt i ludzi.

Z racji ciągłego stosowania w hodowlach naszego Stowarzyszenia bardzo polecamy Lubisan wszystkim hodowcom królików i ptaków.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie producenta www.lubisan.pl  .

 
Zobacz też…

Imieniny

1 Października 2016
Sobota
Imieniny obchodzą:
Benigna, Cieszysław,
Danuta, Dan, Danisz,
Igor, Jan, Remigiusz
Do końca roku zostało 92 dni.

Gościmy

© 2016 Królikarz Polski ::
- www.krolikarzpolski.pl -